Haastattelu Kysymykset

50 parasta SSRS-haastattelun kysymystä ja vastausta

30. lokakuuta 2021

Jos valmistaudut haastatteluun SSRS-kehittäjäroolia varten, mutta et ole varma suosituimmista SSRS-haastattelukysymyksistä, olet oikeassa paikassa. Tässä blogissa annamme sinulle eniten kysytyt SSRS-haastattelukysymykset sekä uusille että kokeneemmille rooleille ja niihin asianmukaiset vastaukset. Vieritä eteenpäin vahvistaaksesi valmistautumistasi näillä SSRS-haastattelukysymyksillä.

Sisällysluettelo

1). Mitä SSRS tarkoittaa? Selitä sen ominaisuuksia.

SQL Server Reporting Service on palvelinpohjainen työkalu, joka luo raportteja Microsoftilta. Se voi laatia ja toimittaa monenlaisia ​​painettuja raportteja, ja sitä hallinnoidaan verkkopohjaisen käyttöliittymän kautta. Sitä voidaan pitää business intelligence -ohjelmistona.

Alla on esitetty SSRS:n ominaisuudet:

 1. Voi luoda erittäin interaktiivisia Microsoft-raportteja
 2. Käyttää verkkopohjaista käyttöliittymää raporttien hallintaan
 3. Toimittaa räätälöityjä raportteja tarpeidensa mukaan
 4. Voit luoda runsaasti grafiikkaa sisältäviä raportteja, kuten kaavioita, kaavioita jne.
 5. Voi luoda raportteja useissa muodoissa, kuten PDF, Word, Excel jne.
 6. SSRS on halvempi, turvallinen ja nopeampi.

2. Mitä SSRS-raporttien välimuistin tulokset tarkoittavat?

The SSRS Raporttien välimuistin tulosten avulla käyttäjät voivat käyttää ja tarkastella raportteja nopeammin. Nämä perustuvat SSRS-raportin muotoon ja välimuistiraportit ovat sallittuja raportointipalvelimella. Siellä on myös sisäänrakennettu välimuistiominaisuus. Mutta yleensä palvelin tallentaa välimuistiin vain yhden SSRS-raportin esiintymän.

3. Nimeä erityyppiset raportit, joita voit luoda käyttämällä SSRS:n ominaisuuksia.

Tässä ovat kaikki erityyppiset raportit, joita voit luoda SSRS:n avulla:

 1. Parametriset raportit
 2. Tilannekuvaraportit
 3. Napsauta raporttien läpi
 4. Välimuistissa olevat raportit
 5. Poraa ja poraa raportit läpi
 6. Aliraportit
 7. Ad hoc -raportit
 8. Linkitetyt raportit

4). Mitkä ovat SSRS-raportointikehyksen puutteet?

SSRS:llä on seuraavat haitat:

 1. Uusien komponenttien rakennetta ja toimivuutta on vaikea ymmärtää
 2. Monet käyttäjät ovat tyytyväisiä johonkin muuhun raportointityökaluun eivätkä halua vaihtaa toiseen raportointityökaluun
 3. Massiivisen raportoinnin tapauksessa voi olla syy tietojen katoamiseen.

5. Mitkä ovat raporttien käsittelyn eri vaiheet?

Kaikki raporttien käsittelyn eri vaiheet ovat:

 1. Kääntää: Analysoi lausekkeet SSRS-raporttimäärittelyissä ja tallentaa käännetyn muodon palvelimelle sisäisesti
 2. Prosessi: Suorittaa tietojoukkokyselyt ja yhdistää välimuodon tietojen ja asettelun kanssa.
 3. Renderöi: Lähettää käsitellyn raportin renderöintilaajennukseen, joka antaa jokaiselle sivulle sopivan määrän tietoa. Luo myös sivuraportin
 4. Vie: Vie raportit eri tiedostomuotoihin.

6). Nimeä joitain konsolin apuohjelmia SSRS:ssä.

Joitakin SSRS:n konsoliapuohjelmia ovat RSConfig.exe, RSKeyMgmt.exe ja RS.exe.

7. Kuinka luodaan SSRS-raportti?

Ensin sinun on luotava tietolähteet. Parametreja ja raportin rungon muodostamista varten tarvitaan yksi tai useampi tietojoukko. Lisää seuraavaksi kaikki tarvittavat säätimet työkalulaatikosta. Tämä tekee siitä tietojoukkojen säilön. Muotoile sitten ohjausobjektit, jotka on lisätty SSRS-raportin runkoon. Lopuksi vahvista ja vahvista ottaaksesi SSRS-raportin käyttöön.

8. Kuinka vähentää raportointipalvelun dataraporttien yleiskustannuksia?

Voimme käyttää välimuistissa olevia raportteja yhdessä tilannekuvamenetelmien kanssa vähentääksemme raportointipalvelun dataraporttien ylimääräisiä kustannuksia.

9). Mitkä ovat RDL-tiedoston eri osat?

Alla on RDL-tiedoston eri osat:

 1. Data: Tämä sisältää kyselyjen kirjoittamiseen käytetyn tietojoukon ja on aina hyvin yhteydessä tietolähteeseen
 2. Suunnittelu: Tämän osan avulla voit suunnitella raportin taulukko- tai matriisimuodossa. Sinun tarvitsee vain vetää ja pudottaa tiedot, joita haluat käyttää.
 3. Esikatselu: Sitä tarvitaan raportin esikatselun tarkistamiseen suorituskomennon suorittamisen jälkeen.
Katso myös 100 parasta haastattelukysymystä ja vastausta

10. Selitä erot taulukko- ja matriisiraportin välillä

Taulukkoraportti on perus-SSRS-raporttityyppi, jossa jokainen sarake poimitaan tietokannasta. Toisaalta matriisiraportissa on ristiintaulukkomuoto, ja sitä käytetään neljässä tietoryhmässä.

11. Mitä tietotyyppiä käytetään valintanapin parametrityypin luomiseen SSRS-raportissa?

Sinun on käytettävä Boolen tietotyyppiä luodessasi valintanappia. Jos käytät bittityyppisaraketta kyselyn lisäämiseen raporttiin, siirry kohtaan Parametrien ominaisuudet. Muuta sitten tietotyyppi boolen arvoksi, muuten parametrin arvoa varten tulee tekstiruutu.

12. Mitä ohjelmointikieltä käytetään RDL-tiedostojen luomiseen?

RDL on XML-sovellusten laajennus, ja sitä käytetään SSRS-raportointiin. Nämä on kirjoitettu XML-kielellä (Extensible Markup Language).

13. Mikä on yksinkertaisin tapa antaa arvot parametrille raportissa, jonka parametrina on kuukauden nimi?

Jos kuukausien nimien joukko on kiinteä parametriksi, se ei muutu raportissa. Nyt voimme lisätä kuukausien nimet staattisina arvoina. Jos parametrien arvot kuitenkin muuttuvat jatkuvasti, on parempi lisätä ne taulukkomuodossa. Käytä sitten kyselyitä käyttääksesi niitä parametreina SSRS-raportissa. Nämä käytännöt auttavat sinua lisäämään tai poistamaan arvoja raportista etkä tee muutoksia jatkuvasti. Lisää tai poista vain arvoja raporteista, jotka kysely voi kerätä.

14. Mitkä ovat SSRS:n tärkeimmät kohokohdat?

Tässä ovat kaikki SSRS:n huomionarvoiset kohokohdat:

 • Luotuja raportteja käsitellään sosiaalisten, Excel-, XML- tai muiden moniulotteisten lähteiden kautta. Nämä voivat myös saada tietoja ODBC- ja OLE DB -yhdistystoimittajilta.
 • Voit tehdä raportteja erilaisilla rakennetyyleillä, kuten freestyle, tasainen, graafinen ja kaavio- ja kehysrakenne.
 • Siinä on myös online-kohokohtia, joiden avulla kuka tahansa voi tehdä yhteistyötä verkossa olevan raporttipalvelimen kanssa. Voit myös tarkistaa raportit sähköisistä sovelluksista.
 • Voit tehdä minkä tahansa määrän improvisoituja SSRS-raportteja käyttämällä piirroksia, kuvia tai mitä tahansa ulkoista ainetta ja näyttämällä ne palvelimella
 • Kaikki SSRS-raportit voidaan lähettää eri muodoissa, kuten XML, CSV, TIFF, PDF, Excel ja HTML.
 • Se antaa sinulle myös mahdollisuuden ostaa raportteja asiakkaan kirjeen pudotukseen, kannettavaan ja jaettuun alueeseen
 • SSRS voi tukea SOAP:ia eli Simple Object Access Protocolia

15). Onko linkitettyyn raporttiin liittyvää RDL-koodia mahdollista muokata?

Ei, linkitettyyn raporttiin liittyvää RDL-koodia ei voi muokata, koska linkitetyllä raportilla ei ole omaa RDL-koodiaan.

16. Mitä etuja on SSRS:n palvelujen käytöstä?

Alla on lueteltu kaikki edut, joita voit hyödyntää käyttämällä Microsoftin SSRS-palveluita:

 • SSRS mahdollistaa ristiinkaupparaportit eri organisaatioissa, joten lisäraportteja on erittäin helppo tarkastella useilla dokumenttiryhmillä.
 • Lopullisten raporttien laatiminen nopeutuu SSRS:ssä moniulotteisten tietojen avulla
 • Tietojen toimittaminen yritysjärjestöille on nopeampaa ja tarjoaa parempia valintoja.
 • Sen lisäksi, että SSRS on nopeampi, se on myös halvempi
 • Sinun ei tarvitse olla asiantuntija työskennelläksesi SSRS:n parissa
 • Oletusraportin suunnittelija on integroitu Visual Studio.netiin. Näin voit rakentaa raportit ja sovellukset samaan paikkaan.
 • SSRS:n suojaus on roolipohjaista ja sitä voidaan soveltaa sekä kansioihin että raportteihin
 • Tilauspohjaiset raportit lähetetään automaattisesti käyttäjille.
 • Raportit tuotetaan nopeammin sekä relaatio- että kuutiodatasta
 • Yritykselle tarjotaan reaaliaikaista tietoa. Saat siis paremman päätöksen tuen.

17. Kuinka kalenteriparametri lisätään SSRS-raporttiin?

Vaihe 1. Luo uusi parametri nimellä StartDate ja muuta sen nimeksi PÄIVÄYS/AIKA

Vaihe 2. Valitse oletusarvo ja käytä lauseketta ':=' Tänään, jos haluat asettaa nykyisen päivämäärän oletusarvoksi.

Vaihe 3. Älä määritä arvoja Käytettävissä olevat arvot -osiossa. Se tulee säilyttää Ei oletusarvona.

Nämä vaiheet auttavat sinua asettamaan päivämääräparametrin ja sallimaan käyttäjän kalenterinhallinnan, jos raportti suoritetaan palvelimella.

18). Mitkä ovat SSRS:n eri tietolähteet?

SSRS:n eri tietolähteitä ovat Oracle, ODBC, SQL-palvelinanalyysipalvelu jne. Se käyttää myös XML:ää, Report Server Modeliä, SAP:ia, Microsoft SQL Serveriä muiden lähteiden joukossa.

19. Kuvaile SSRS-toimialueen erityyppisiä raportoinnin elinkaarityyppejä.

SSRS-ympäristö koostuu kolmesta raportoinnin elinkaaren vaiheesta. Nämä ovat:

  Raportin kehitys: Tämä raportin luomisen vaihe koostuu jäsennellyistä raporteista, jotka raporttisuunnittelijat luovat.Raporttien hallinta: Tämä vaihe edellyttää, että käyttäjä vahvistaa ja varmistaa DBA:n eli tietokannan järjestelmänvalvojan. Seuraavat kohdat vahvistetaan tässä vaiheessa:
  1. Tietolähteen suoritus optimoidaan raporttia suoritettaessa.
  2. SSRS-raporttien suunnittelun ylläpito
  3. Vain hyväksytyt asiakkaat voivat päästä raportteihin
  Raportin toimitus:Tämä vaihe varmistaa, että luodut ja suoritetut raportit tavoittavat yritysasiakkaat. Jos raportteihin tulee muutoksia, ne palaavat parannusvaiheeseen korjauksia varten.

20. Kuinka luot järjestysnumeron jokaiselle SSRS-raportin tietueelle?

Voit luoda järjestysnumeron SSRS-tietueille käyttämällä rivinumeroa. Tämä voidaan tehdä käyttämällä uutta tyhjää saraketta Tablixiin ja napsauttamalla lausekkeisiin kierrettyä solua lausekkeiden kirjoittamiseksi.

21. Mitä tarkoitetaan SSRS:n raportin renderöintiominaisuudella?

Raportin renderöinnillä tarkoitetaan minkä tahansa raporttitietojen vientiä missä tahansa muodossa. SSRS tukee useita raporttien renderöintitekniikoita, kuten Word, CSV, Excel, HTML ja niin edelleen.

22. Jos olet poiminut tietoja kahdesta tietojoukosta SSRS-raportissa, kuinka näytät tiedot yhdessä Tablixissa yhdistämällä ne yhdeksi sarakkeeksi?

Voit käyttää SQL-palvelimen hakutoimintoa tietojen näyttämiseen yhdessä Tablixissa. Tämä löytää vastaavat arvot tietojoukosta, joka sisältää yksilöllisiä arvoja, ja yhdistää kahden tietojoukon tiedot. Muista, että tietojoukkoja yhdistäessä tulee olla vähintään yksi vastaava sarake. Alla on hakutoiminnon syntaksi, jota sinun on käytettävä:

LookupSet(lähde_lauseke, kohdelauseke, tulos_lauseke, tietojoukko)

23. Selitä eri tyyppiset SSRS-komentokehoteapuohjelmat.

SSRS:n mukana tulee erilaisia ​​komentokehoteapuohjelmia, joita voit käyttää kehittäjänä raporttipalvelimen ohjaamiseen. Tässä on luettelo kaikista SSRS-komentokehoteapuohjelmista:

 • RSS-apuohjelma: Tämä apuohjelma käyttää komentotiedostoa nimeltä RS.exe. Voit käyttää RSS-apuohjelmaa, jos haluat pelata jotain käsikirjoitettua tai lähettää raportteja raporttipalvelimelle.
 • Powershell-cmdlet: Tämän on tarkoitus olla vuorovaikutuksessa Powershellin CLI:n kanssa. Se tukee vain SharePoint-tiloja ja asentaa SSRS-palvelun ja välityspalvelimet SSRS-sovellusten hallintaan. CMDletit ovat tärkeitä, jos haluat olla vuorovaikutuksessa CLI: n kanssa. Useimmat niistä on kirjoitettu C-kielellä ja niissä on .NET-objektin palauttavia toimintoja. Alla on Powershellin eniten käytetyt cmdletit:
  1. Hanki-komento
  2. Liity jäseneksi
  3. Hae apua
  4. Hanki-prosessi
 • Rsconfig-apuohjelma: Tähän käytetty komentotiedosto on 'rsconfig.exe'. Se tukee vain alkuperäistä parannustilaa. Sitä käytetään komentosarjatoimintojen suorittamiseen, kuten raporttien julkaisemiseen, kohteiden luomiseen raporttipalvelintietokantoihin ja yhteyksien luomiseen raporttipalvelimen ja raporttipalvelimen tietokannan välille.
 • RsKeymgmt-apuohjelma: Tässä apuohjelmassa käytetty komento on 'rskeymgmt.exe'. Se on eräänlainen salausavainten hallintatyökalu, jota käytetään tietokannan palautustoimintoihin. Sitä tuetaan vain alkuperäisessä kehitystilassa. Lisäksi sitä käytetään symmetristen avainten varmuuskopiointiin, toistamiseen, soveltamiseen ja poistamiseen.
Katso myös 100 parasta haastattelukysymystä ja vastausta

24). Miksi kukaan haluaisi käyttää SSRS:ää seuraavassa projektissaan?

SSRS:n käyttämisessä on useita etuja eikä minkään muun raportointialustan käyttäminen. Alla annetut kohdat kertovat, miksi jonkun pitäisi siirtyä käyttämään SSRS:ää seuraavassa projektissaan:

 • Se on halvempaa ja nopeampaa kuin muut raportointipalvelut
 • Se luo tehokkaita raportteja, jotka sisältävät tietoja Oracleen, MS SQL Serveriin tai molempiin.
 • Et tarvitse erityisiä taitoja tai koulutusta käyttääksesi SSRS:ää
 • Voit integroida sen nopeasti Visual Studio.netiin, jos haluat luoda raportteja kyseisessä ympäristössä
 • Kehittäjien on määritettävä parametrit vain kerran ja käyttöliittymä luodaan automaattisesti tarpeen mukaan.
 • SSRS:ssä on myös eri rooleihin määriteltyjä suojamekanismeja.

25. Mitä SSRS:n osaraportilla tarkoitetaan?

SSRS:ssä aliraportteja voidaan pitää pääraportin lisäyksinä, mutta ne sisältävät erilaisen tiedonkeruun. Jos sinulla on esimerkiksi raportti asiakkaista, voit luoda aliraportin, joka näyttää jokaisen asiakkaan kaikki pyynnöt. SSRS:ssä on aliraportit upotettuna ensisijaiseen osaan, kuten pääraporttiin. Mutta sinun on läpäistävä lisäkyselyitä ja parametreja tässä.

26. Mihin kyselysi tallennetaan: SSRS-raporttiin vai tietokantapalvelimelle? Perustele valintasi.

Koska SQL-kyselyiden tallentamista tekstimuodossa ei pidetä enää hyvänä käytäntönä, sinun tulee välttää sitä. Sen sijaan kyselyt tallennetaan paremmin tiettyyn tallennettuun proseduuriin tietokantapalvelimessa. Tämä olisi hyödyllistä, koska SQL säilytettäisiin käännetyssä muodossa SP:ssä ja voit nauttia kaikista SP:n käytön eduista.

27). Mitkä ovat aiemman version SSRS 2008 R2 haitat?

Aiemmalla SSRS-versiolla, nimittäin SSRS 2008 R2:lla, oli seuraavat haitat:

 • Siinä ei ollut tulostuspainiketta, joten et voinut saada tulosteita PDF- ja Excel-tiedostoista.
 • Mukautetun koodin virheenkorjaus ei ollut mahdollista edellisessä versiossa
 • Sivunumeroita ei ole määritetty koko sisällölle
 • Käyttäjät eivät saaneet siirtää arvoja alaraportista pääraporttiin
 • Alaraportteja ei voitu lisätä ylä- ja alatunnisteisiin.
 • Sivun otsikko loisi ylimääräisen tilan seuraavalle sivulle.

28. Selitä, kuinka haluttu kaavio lisätään SSRS-ympäristössä luotuun raporttiin.

Vaihe 1. Suorita ohjattu kaaviotoiminto, jonka avulla voit lisätä kaaviotietojen kielialueen raporttiin. Tämä ohjattu toiminto tarjoaa sinulle viiva-, segmentti-, ympyrä-, alue- ja pylväskaaviot.

Vaihe 2. Voit vetää raportit nykyisiin tietojoukkokenttiin saadaksesi numeerisia ja ei-numeerisia tietoja Kaavion tietolomakkeeseen.

Vaihe 3. Valitse haluamasi kaaviovaihtoehto puhuaksesi kaavion tietolomakkeen kolmelle vyöhykkeelle, jotka ovat sarjaryhmät, luokkaryhmät ja arvot.

29). Mitkä ovat ohjelmiston vähimmäisvaatimukset SSRS-kehyksen asentamiseksi ja käyttämiseksi?

Alla on SSRS-kehyksen ohjelmiston vähimmäisvaatimukset:

 • Käyttöjärjestelmä: Windows XP, Windows Server 2000, Windows Server 2003 (Standard- tai Enterprise-versio, jossa on Service Pack 4 tai uudempi)
 • Prosessori: Intel Pentium 2 tai uudempi
 • Kiintolevyvaatimukset: Vähintään 50 Mt raporttipalvelimelle, 100 Mt tai enemmän DOTNET-kehykselle, 30 Mt raporttien suunnittelijalle ja 145 Mt näytteille.
 • RAM-vaatimukset: 256 Mt tai enemmän tarpeen mukaan
 • Tietokanta: SQL Server 2000, jossa on vähintään 3 Pack Service Pack -paketti

30. Mikä on kyselyparametrin tehtävä?

Kyselyparametrin ensisijainen tehtävä on suodattaa dataa tietolähteessä.

31. Kuvaile lyhyesti SSRS-arkkitehtuuria.

SSRS-arkkitehtuuri on erittäin modulaarinen ja skaalautuva. Se on monitasoinen järjestelmä ja koostuu sovelluksista, palvelimista ja useista tietokerroksista. Yhtä asennettua ohjelmaa voidaan käyttää useissa järjestelmissä. Alla on kaikki SSRS:n tärkeät osat:

 1. Raportointipäällikkö
 2. Raportointisuunnittelija
 3. Ilmoitettujen palveluiden tukemat eri selaintyypit
 4. Raportointipalvelin
 5. Command Line Outlets
 6. Raporttipalvelintietokanta
 7. Tietolähteet

32. Mikä on moniarvoisen parametrin tehtävä SSRS-raportissa?

Moniarvoisen parametrin avulla käyttäjät voivat syöttää ja sitten välittää useita kyselyitä parametrille SSRS-raportissa. Parametreja käytetään raportin tietojen suodattamiseen hyödyllisten tietojen poimimiseksi. Moniarvoisten parametrien tapauksessa voit syöttää staattisia arvoja tai noutaa arvot tietokannoista.

33. Mitä haittoja on SQL Server Reporting Services -palvelun käyttämisessä?

Alla on esitetty SQL Server Reporting Services -palvelun käytön haittoja:

 • Jotta voit työskennellä SSRS:n kanssa, sinun on opittava SQL-koodi, mutta se ei ole mahdollista tavallisille yritysasiakkaille.
 • SSRS käyttää monia palvelimen resursseja, kun suoritat suuren raportin, joka sisältää valtavia tietojoukkoja.
 • SSRS toimii vain Windowsissa, joten kaikki organisaatiot, jotka eivät käytä Windowsia, eivät voi käyttää tätä työkalua.
 • Tarvitset erillisen älypuhelinpalvelimen SSRS-raporttien suorittamiseen matkapuhelimellasi.
 • Tarvitset asiantuntijan SSRS:ssä kirjoitetun mukautetun koodin vianetsintään
 • Voit siirtää ominaisuudet alaraporteista ensisijaiseen raporttiin vain parametrien kautta.

34). Nimeä SSRS-kehyksen ydinkomponentit.

SSRS-kehyksen ydinkomponentit ovat työkalut, joita tarvitaan sovellusten suunnitteluun ja käyttöönottoon. Se voi olla API tai raporttipalvelinkomponentti. API on se, mitä tarvitaan sovellusten integrointiin raporttien luomisen ja hallinnan aikana. Voit laatia raportin useissa muodoissa, kuten XML, HTML, PDF, Word tai Excel raporttipalvelinkomponentissa.

35. Mitä menetelmää aiot käyttää vähentääksesi Reporting Services -tietolähteiden tuottamia yleiskustannuksia?

Voit hyödyntää välimuistissa olevia raportteja ja tilannekuvia, jos haluat vähentää Reporting Services -tietolähteiden päälle luotuja lisäkustannuksia.

36. Mitä tarkoitetaan sekamuotoisen tietokannan suojauksella?

SQL-palvelin tarjoaa sinulle mahdollisuuden sallia SQL Server -integraatio Windowsin kanssa, kun asennat SQL Serverin. Muussa tapauksessa se pyytää sinua antamaan erillisen SQL Server -käyttäjänimen ja salasanan.

Katso myös 100 parasta haastattelukysymystä ja vastausta

Windows-integraatiojärjestelmä ei ole näistä kahdesta turvallisempi vaihtoehto. Joten on parempi hankkia erilainen SQL Server -käyttäjänimi ja salasana kirjautuaksesi tietokantapalvelimeen. Tästä syystä SSRS-raportit vaativat oman käyttäjätunnuksen ja salasanan.

38. Miten hienosääsit raportin?

Vaihe 1. Kasvata ensin palvelinrajaa tai käytä jonkin muun tietokantapalvelimen yksityiskohtaisia ​​hallinnointia.

Vaihe 2. Luo säännöllisesti kopiot kaikista tiedoista. Tämä auttaa sinua kokemaan paremmin raportin sisällön, sovelluksen perustelujen ja ominaisuuksien lisäämisen ja upottamisen.

Vaihe 3. Älä käytä lukitusta ratkaistaksesi lukitsemiseen liittyvät ongelmat. Tämä parantaa myös kyselyiden suorituskykyä. Voit tehdä tämän käyttämällä likaa luettavaa, kun tietojen kopioiminen ei ole käytettävissä.

39. Mitä uusia ominaisuuksia on SSRS 2017 -versiossa?

Alla on luettelo kaikista SSRS:n uusista ominaisuuksista:

 • Excel-tiedoston vienti – Tämän avulla voit viedä kaikki tiedostot Excel-muotoon. Ennen tätä vain XLS-tiedostoja oli voitu viedä.
 • Tietovaroitukset – On olemassa uusia tietohälytyksiä, joiden avulla voit luoda hälytyskynnysarvoja, jotka arvioidaan käyttäjän määrittämän aikataulun mukaan. Lisäksi on tietohälytysten hallintaohjelma, joka lähettää hälytyksiä järjestelmänvalvojille.
 • Power View – Uudessa RDLX-tiedostomuodossa on Power View -vaihtoehto, joka on uusi interaktiivinen Business Intelligence -ominaisuus.

40. Mitä tarkoitetaan termillä Matrix?

SSRS:n matriisi on tietoalue, joka näyttää raporttitiedot segmenteiksi ja sarakkeiksi kootuissa soluissa. Kerätyn SSRS:n sarakkeiden ja rivien määrää hallinnoidaan DBA:n jokaiselle sarake- ja rivikeräilylle asettamilla arvioilla.

41. Mitä ovat data-alueet? Nimeä SSRS:ssä käytetyt eri tietoalueet.

Tietoalueet ovat tietyntyyppisiä raportointikohteita, joissa on toistuvia rivejä useilla yhteenvetotiedoilla kaikista tietojoukoista. Alla on kaikki SSRS:ssä käytetyt tietoalueet:

 1. Kaavion alue
 2. Mittarialue
 3. Listaa alue
 4. Taulukon alue
 5. Matriisialue

42. Mikä on Reporting Services -määritystiedoston nimi ja missä se sijaitsee?

Reporting Services -määritystiedoston nimi on Rsreportserver.config. Löydät sen Report Managerin tai Report Server Web Servicen asetuksista ja taustaprosesseista.

43. Mitä tarkoitetaan termillä parametroitu raportti?

Parametriset raportit suorittavat raportin tai käsittelevät tietoja käyttämällä tiettyjä syöttöarvoja. Kehittäjä voi muuttaa raportin tulosta parametroidun raportin avulla luotujen ominaisuuksien perusteella, kun raportti oli käynnissä. Sitä käytetään usein yhdistettyihin raportteihin, aliraportteihin, ja se voi porata raportteja liitännäis- ja kanavaraportteihin liittyvien tietojen kanssa.

44. Kuinka voit lisätä mukautetun koodin SSRS-raporttiin?

Jos haluat lisätä mukautetun koodin SSRS-raporttiin, sinun on siirryttävä Raportit-valikkoon. Luettelo vaihtoehdoista tulee näkyviin. Valitse Raporttien ominaisuudet -alivalikosta vaihtoehto, josta voit etsiä ja lisätä vaihtoehtoja mukautetulle koodille.

45. Mitä tilannekuvaraportti tarkoittaa?

Snapshot Report tarkoittaa esisuoritettua raporttia, jossa on raportin edellyttämät muototiedot ja tietojoukko. Näitä käytetään raporttitietojen tallentamiseen kalenteriin perustuen ja ne luovutetaan raporttipalvelimille. Voit luoda raportin tilannekuvia aina, kun asiakas tai sovellus pyytää niitä tarkistussuunnitelmassa.

46. ​​Mitä etuja tilannekuvaraporttien käyttämisessä on?

 • Raporttihistoria: Snapshot-raportin avulla voit luoda raportilla merkityn taustan samalla kun valmistelet raportin esikatselua
 • Johdonmukaisuus: Raporttien esikatselut tarjoavat luotettavia tuloksia useille asiakkaille johdonmukaisesti.
 • Suorituskyky: Voit varata valtavia raportteja suoritettavaksi muina aikoina. Tämä vähentää raporttipalvelimeen kohdistuvaa painetta ruuhka-aikoina.

47. Mitä napsautusraportit tarkoittaa?

Napsautussuhderaportti keskustelee raporttimalliin liittyvien tietojen taulukon kanssa, kun valitset mallipohjaisessa raportissasi olevat älykkäät tiedot. Raporttipalvelin luo ne raporttimallisi kuratoinnin aikana toimitettujen tietojen perusteella.

48. Mitä ovat Drill Down -raportit?

SSRS:n Drilldown-raporttien avulla asiakkaat voivat näyttää tai piilottaa tietoja lisäämällä plus- tai miinusmerkkejä tekstiruutuun. Näin asiakkaat voivat hallita, kuinka monta yksityiskohtaa muiden on nähtävä.

49. Mitä Drillthrough-raportit ovat?

Raportin poraus on SSRS:n vakioraporttityyppi, jonka käyttäjä voi avata napsauttamalla hyperlinkkiä eli toisessa raportissa olevaa linkkiä. Drill-through-raportit sisältävät yleensä tietoja tietystä tuotteesta, joka sijaitsee alkuperäisessä yhteenvetoraportissa.

50. Mitä välimuistissa oleva raportti tarkoittaa?

Välimuistissa oleva raportti tarkoittaa kopion luomista jo käsitellystä raportista. Raporttipalvelin tallentaa yleensä välimuistiin raportin esiintymän. Mutta jos raportti sisältää useita tietotyyppejä kyselyparametreista riippuen, useita raportin versioita voidaan tallentaa välimuistiin kerrallaan.

51. Mikä on SSRS:n raportin tietojoukko?

Dataset on komento, joka hakee dataa tietolähteestä raportin luomista varten. SSRS:n sulautettu tietojoukko sisältää SQL-komentoja, suodattimia, parametreja jne. SSRS:ssä tietojoukkoja voi olla kahden tyyppisiä: sulautettuja ja jaettuja tietojoukkoja.

52. Mikä on Report Builderin tehtävä SSRS:ssä?

Report Builder on SSRS:n työkalu, jota käytetään raporttien luomiseen. Sen avulla käyttäjät voivat rakentaa, hallita ja julkaista raportteja SSRS:lle. Voit myös luoda jaettuja tietojoukkoja raporttien rakennustyökalun kautta. Se on erillinen asennus, joten se on helppo asentaa ja määrittää.

53. Onko mahdollista suorittaa SSRS:ää SQL Server Express -version kanssa?

Kyllä, voimme helposti käyttää SSRS:ää yhdessä SQL Server Express -version kanssa.

Johtopäätös

Toivomme, että tämä artikkeli auttoi sinua oppimaan useita keskeisiä SSRS-käsitteitä, joita usein kysytään haastatteluissa. Nämä ovat usein kysyttyjä SSRS-haastattelukysymyksiä, ja ne auttavat sinua selvittämään haastattelun heti ensimmäisellä kerralla. Muista, että yllä oleva artikkeli antaa sinulle vain käsityksen esitetyistä kysymyksistä.

Mutta on paljon muita aiheeseen liittyviä aiheita, joista voit kysyä. Varmaa valmistautumisstrategiaa varten suosittelemme, että käyt läpi kaikki samanlaiset käsitteet ja aiheet. Onnea seuraavaan SSRS-haastatteluun.